ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτης της ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών  αυτης της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης.

Συμφωνείτε να μην ενεργήσετε με τρόπο που να επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά το σύστημα της ιστοσελίδας και την τεχνολογική του υποδομή.

Ο ιδιοκτήτης της της ιστοσελίδας δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Πνευματικά Δικαιώματα
Στο δικτυακό τόπο περιλαμβάνονται υλικό και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του δικτυακου τόπου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία  του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και προστατεύονται από την Κυπριακή και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Όρια Ευθύνης
Χρησιμοποιώντας το δικτυακό τόπο, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο δικτυακό τόπο, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) σε  αυτά το δικτυακό τόπο.