ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ

Ετοιμάζουμε μπροσούρες, φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα εταιρειών και διεξάγουμε άμεση διαφήμιση με το ταχυδρομείο.

Για να ετοιμάσουμε σωστά κείμενα, πρέπει να γνωρίζουμε το αντικείμενο για το οποίο γράφουμε. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίσουμε την επιχείρησή σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι κάνετε, πως το κάνετε, γιατί το κάνετε και για ποιον το κάνετε.

Δεν αρκούμαστε στην απαρίθμηση στοιχείων ή των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Μεταφράζουμε τα δεδομένα αυτά σε λόγους, για τους οποίους ο καταναλωτής πρέπει να αγοράσει τα δικά σας προϊόντα ή να χρησιμοποιήσει τις δικές σας υπηρεσίες. Προσπαθούμε με τα κείμενά μας να αναδείξουμε τη μοναδικότητα και την υπεροχή τους με τον πιο εντυπωσιακό, ευκρινή και εύληπτο τρόπο.

Σε τελική ανάλυση η δουλειά μας συνίσταται στο να σας βοηθήσουμε να πουλήσετε.